Cassettemodel

De cassettemodellen worden centraal in de ruimte geplaatst.
De afmetingen zijn geschikt om ze in een verlaagd (systeem-) plafond te monteren.
Slechts het platte aanzuig- en uitblaasrooster blijft zichtbaar.
De luchtverdeling geschiedt via de vier zijden.

Airco Test111111122